Missie, visie en interne organisatie

De urologen uit het St. Antonius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis zijn onder de naam Urologen voor U een samenwerkingsverband aangegaan om op die manier kwaliteit van zorg te bieden en te kunnen verbeteren. Met deze samenwerking sluit Urologen voor U aan op landelijke ontwikkelingen, waarin concentratie en differentiatie van hooggespecialiseerde medische zorg in toenemende mate een rol spelen. Op 1 januari 2009 tekenden wij de samenwerkingsovereenkomst en konden we de interne organisatie gestalte geven om onze ambities te realiseren.

Missie en visie

Urologen voor U wil zorgdragen voor goede urologische zorg in de volle breedte voor de patiĆ«nten uit onze gehele regio. En Urologen voor U wil excellente specialistische urologie aanbieden. Daarin wordt gefocust op deelgebieden, deze zorg wordt continu doorontwikkeld en supra-regionaal uitgebouwd.

Dit impliceert:

– een aanbod van goede urologische zorg.
– continue innovatie en ontwikkeling van urologische zorg.
– een goede samenwerking met de ziekenhuisorganisaties als facilitator.

Urologen voor U is georganiseerd vanuit drie pijlers, te weten Kwaliteit en Patiƫntenzorg, Interne Organisatie en Opleiding en Onderzoek.

Deze missie en visie vormen de basis van de ontwikkelingen die gestalte gekregen hebben en nog gaan krijgen.

Download hier het jaarverslag 2016

Download hier het jaarverslag 2015

 

Interne organisatie

De organisatie van Urologen voor U is in het organigram te zien.