Missie, visie en interne organisatie

Drie verschillende maatschappen urologie, werkzaam in respectievelijk het St. Antonius Ziekenhuis en het Diakonessenhuis zijn onder de naam Urologen voor U een samenwerkingsverband aangegaan om op die manier kwaliteit van zorg te bieden en te kunnen verbeteren. Met deze samenwerking sluit Urologen voor U aan op landelijke ontwikkelingen, waarin concentratie en differentiatie van hooggespecialiseerde medische zorg in toenemende mate een rol spelen. Op 1 januari 2009 tekenden wij de samenwerkingsovereenkomst en konden we de interne organisatie gestalte geven om onze ambities te realiseren.

Missie en visie

De missie van Urologen voor U is zorg te dragen voor het totale palet aan kwalitatief hoogwaardige urologische zorg voor de patiƫnten uit onze gehele regio.

In onze visie impliceert deze missie een aanbod van goede urologische zorg, kwaliteit van zorg en continue innovatie en ontwikkeling.
In onze visie impliceert deze missie dat wij u als autonome organisatie urologische zorg dichtbij huis aanbieden, vraaggerichte zorg leveren, moderne geneeskunde bedrijven en samenwerken met de ziekenhuisorganisaties als facilitator.
Urologen voor U is georganiseerd vanuit drie pijlers, te weten Kwaliteit en Patiƫntenzorg, Interne Organisatie en Opleiding en Onderzoek.

Deze missie en visie vormen de basis van de ontwikkelingen die gestalte gekregen hebben en nog gaan krijgen.

Download hier het jaarverslag 2015

Download hier het jaarverslag 2013-2014

Download hier het jaarverslag 2011-2012

Download hier het jaarverslag 2009-2010

 

Interne organisatie

De organisatie van Urologen voor U is in het organigram te zien.
Organigram Urologen voor U