Urologie St. Antonius Ziekenhuis gevisiteerd

08/04/2011

Op 8 april 2011 werden de urologen van het Sint Antonius Ziekenhuis gevisiteerd.

Eén commissie – samengesteld door de landelijke beroepsvereniging – kwam om de kwaliteit van de urologische zorg in het St. Antonius Ziekenhuis te toetsen. Een tweede commissie ­– samengesteld door de Medisch Specialisten Registratie Commissie van de KNMG – kwam om de kwaliteit van de urologenopleiding te toetsen.  De visitatiecommissies lazen zich in op basis van de aangeleverde data. De commissie werd onthaald met een presentatie. Beide commissies werkten vervolgens een programma af waarin gesproken werd met de urologen en met de opleidingsassistenten, met een afvaardiging van de Raad van Bestuur, het stafbestuur, collega specialisten, de teamleiders en hoofden van de (poli)klinieken, de voorzitter van de Centrale Opleidings Commissie en de klachtenfunctionaris. De commissies bezichtigden de beschikbare faciliteiten op de poliklinieken en in de klinieken en de techniek die de verschillende overlegvormen mogelijk maken.

De commissie was zeer tevreden en formuleerde in de rapportage:

  • Zeer goed functionerende, homogene opleidingsmaatschap met brede belangstelling de gehele urologie omvattend;
  • De urologen in deze regio hebben gezamenlijk de Urologen Vennootschap Centraal Nederland opgericht. De organisatorische zaken worden uitstekend geregeld door een eigen maatschapmanager. Deze vennootschap verzorgt de urologie in het St. Antonius Ziekenhuis locatie Nieuwegein en Oudenrijn, Diakonessenhuis te Utrecht en Zuwe Hofpoort Ziekenhuis te Woerden;
  • De communicatie over patiënten binnen de diverse locaties geschiedt door videoconferencing.

Sterke punten:

  • Breed operatietableau met grote oncologische chirurgie, zowel open als laparoscopisch;
  • Subspecialisatie binnen de groep;
  • Aandacht voor wetenschappelijk onderzoek;
  • Videoconferencing.
← Terug