PSA-Test

PSA (prostaatspecifiek antigeen) is een eiwit dat in het bloed voorkomt en alleen door de prostaat wordt gemaakt. Een verhoogde waarde in het bloed kan een aanwijzing zijn voor prostaatkanker, maar kan ook duiden op goedaardige afwijkingen zoals een prostaatontsteking of vergrote prostaat. Maar andersom kan ook bij een normaal PSA-gehalte soms toch prostaatkanker worden vastgesteld. Bij mannen waarbij reeds prostaatkanker is geconstateerd kan een PSA-test dienen als controle op het effect van een eventuele behandeling.

Wel of niet uw PSA laten bepalen?

Zoals u in het bovenstaande heeft kunnen lezen, zegt een PSA-test niet alles. Het is dan ook de vraag of je zomaar een PSA-test moet laten uitvoeren. Wij zijn van mening dat zolang er geen wetenschappelijk bewijs is dat de PSA-test voor mannen zónder klachten nuttig is, deze dan ook niet moet worden aanbevolen.

Uw PSA is bepaald

Soms zijn uit eerdere bepalingen al PSA-waarden vastgesteld. Dan kan een duidelijke stijging van het PSA soms ook een aanleiding voor verder onderzoek zijn. Soms kan een eerdere bepaling ook laten zien dat de PSA-waarde juist heel stabiel is. Dat kan dan juist een reden zijn te wachten met verder onderzoek. Het is goed om te realiseren dat ook bij een normale waarde van het PSA er een enkele keer toch prostaatkanker kan bestaan.

De beoordeling van uitsluitend de PSA-waarde om te besluiten tot verder onderzoek is niet gemakkelijk. Daarom zal meestal zal ook inwendig onderzoek worden gedaan, waarbij via de anus de prostaat afgetast wordt om eventuele voelbare afwijkingen te constateren. Los van of in combinatie met de PSA-waarde kan dit dan leiden tot het advies om weefselonderzoek te laten verrichten.

Meer informatie

Prostaatkanker
www.prostaatwijzer.nl

Vragen

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u die stellen aan uw behandelaar.