Koliekpijn

Koliekpijn is een kortdurende hevige krampende pijn in de buik die in aanvallen optreedt. U heeft tijdens een aanval hevige pijn en kunt vaak niet stil blijven liggen of zitten. Soms bent u er misselijk bij met braken of heeft u diarree. Na enige tijd zakt de pijn weer wat af en is het weer draaglijk. Even later kan dan weer zo´n aanval komen opzetten.

Oorzaken

Koliek pijn wordt veroorzaakt als een hol orgaan samentrekt en later weer ontspant. Dat treedt bijvoorbeeld op als er een steen ergens in de urineleider zit die voor deze samentrekking zorgt (zie illustratie).

Wat kunt u zelf doen?

In eerste instantie kunt u de pijn bestrijden met pijnstillers en afwachten tot het veroorzakende orgaan weer ontspant. De pijn zal vanzelf overgaan. Als de pijn niet draagbaar is of als de koliekpijn regelmatig terugkeert, is het raadzaam contact op te nemen met uw huisarts of met de polikliniek urologie.

Wat gebeurt er in de spreekkamer?

De uroloog zal in eerste instantie kijken naar de mogelijkheden voor pijnbestrijding. Daarnaast zal de uroloog onderzoek doen naar de oorzaak van de pijn door middel van echografisch onderzoek of röntgenonderzoek. Een eventuele steen is daarmee zichtbaar. Wanneer een steen niet de oorzaak is van de koliekpijn, zal verder onderzoek gedaan worden naar de oorzaak.

Behandelmogelijkheden

De behandeling bestaat in eerste instantie uit het bestrijden van de pijn. Pijnstillers zoals diclofenac werken erg goed tegen een koliekaanval. De koliekpijn is vaak zo hevig dat u ook misselijk bent. Daarom zal de arts de pijnstillers meestal in de vorm van zetpillen of injectie voorschrijven of toedienen.

Wanneer een steen wordt gevonden, zal met u een behandelplan worden opgesteld om deze steen te verwijderen. Wanneer een andere oorzaak wordt gevonden, zal op basis van de bevindingen een behandelplan met u worden opgesteld. Vooraf bespreekt uw arts de behandeling met u.

Vragen

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u die stellen aan uw behandelaar.

2-2_uretersteen

Steen in de urineleider