Bloed plassen

U heeft bloed geplast (hematurie) of uit urineonderzoek van de huisarts blijkt dat er rode bloedcellen in uw urine aanwezig zijn. Met behulp van onderzoek probeert de uroloog de oorzaak van de aanwezigheid van de bloedcellen vast te stellen.

Er zijn twee typen hematurie:

 • Microscopische hematurie. Hierbij is de hoeveelheid bloed in de urine zo klein dat het alleen maar kan worden gezien onder de microscoop.
 • Macroscopische hematurie. Hierbij is de urine roze, rood of donkerbruin en kan de urine bloedklontertjes bevatten. De hoeveelheid bloed in de urine zegt niet altijd iets over de ernst van het onderliggende probleem.

Het is goed te weten dat rode urine niet noodzakelijk betekent dat er bloed in uw urine zit. Het eten van rode bietjes, bessen, rabarber of kleurstoffen en sommige medicijnen kunnen een roze verkleuring van de urine veroorzaken.

Bloed in het sperma (hemospermie) brengt vaak ongerustheid met zich mee. In principe is het een onschuldig verschijnsel dat vaak vanzelf overgaat en is het niet schadelijk voor de partner.

Oorzaken

De aanwezigheid van bloed in de urine kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld:

 • urineweginfectie
 • goedaardige vergroting van de prostaat
 • urinewegstenen
 • kanker van de urinewegen (nier, urineleider, blaas, prostaat, urinebuis)
 • trauma (beschadiging)
 • nierziekten

De bloeding kan eenmalig zijn of vaker terugkomen.

Bloed in het sperma komt nogal eens voor na een lange onthoudingsperiode en bij heftig sexueel contact. Wanneer het niet vanzelf overgaat, kan nader onderzoek gedaan worden. Soms wordt er een ontsteking in het urinewegstelsel gevonden (prostaat, zaadblaasjes, plasbuis), of is er sprake van een trauma (trap in balzak, vallen op de fietsstang, prostaatoperatie). Meestal wordt er geen duidelijke oorzaak gevonden. Bij mannen boven de 50 jaar dient  kwaadaardige tumorvorming van de prostaat te worden uitgesloten.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf nagaan of er een oorzaak is waardoor uw urine rood is. Als dat komt doordat u iets gegeten hebt dat een rode kleur veroorzaakt, zal de rode kleuring vanzelf ophouden. In andere gevallen is het raadzaam een afspraak te maken met de huisarts.

Wat gebeurt er in de spreekkamer?

De uroloog zal onderzoek verrichten waarbij de gehele urinewegen worden onderzocht. Uw urine wordt opnieuw onderzocht en er vindt een lichamelijk onderzoek plaats. In het algemeen wordt er beeldvorming verricht van de nieren en urineleiders en wordt de blaas, prostaat en plasbuis onderzocht met behulp van een kijkonderzoek (cystoscopie, zie illustratie). Daarnaast kan nog aanvullend onderzoek worden verricht.

Behandelmogelijkheden

De behandeling die de uroloog voorstelt is mede afhankelijk van de oorzaak van de aanwezigheid van bloed in uw urine. In het algemeen vinden de volgende behandelingen plaats:

 • Urineweginfecties worden behandeld met antibiotica.
 • Stenen in de urinewegen worden verwijderd of vergruisd.
 • Tumoren in de nieren, urineleiders, blaas of prostaat worden behandeld met radiotherapie, chemotherapie of worden chirurgisch verwijderd.
 • Een bloedende prostaat kan worden behandeld met medicijnen. Soms is een operatie nodig.

Hemospermie verdwijnt vaak vanzelf. Vaak is het aan te raden een veertiendaagse rustkuur (zonder zaadlozing) in te lassen. In geval van een ontsteking volgt een behandeling met antibiotica.
Andere behandelingen hangen af van de oorzaak (zie ook prostaatkanker).

Vooraf bespreekt de uroloog de behandeling uitvoerig met u.

Vragen

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u die stellen aan uw behandelaar

2-1_ucs