dr.  J.J.H. Beck (Jack)

Opleiding

De heer Beck studeerde geneeskunde aan de st. Radboud Universiteit te Nijmegen en legde in 2002 het artsenexamen af. Hij specialiseerde zich tot uroloog in het Leids Universitair Medisch Centrum en het Haga Ziekenhuis in Den Haag. Sinds 2010 is hij geregistreerd als uroloog.
De heer Beck heeft in 2010 het FEBU examen met goed gevolg afgelegd.
Tijdens zijn opleiding tot uroloog was Beck achtereenvolgens voorzitter van de arts-assistenten vereniging in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, voorzitter van De Jonge Orde (de vakbond van medisch specialisten in opleiding) en was hij voorzitter van de Raad van Advies van De Jonge Orde.

Loopbaan

Sinds 1 januari 2010 is de heer Beck werkzaam als uroloog binnen de Urologen Vennootschap Centraal Nederland. De heer Beck is werkzaam in het St. Antonius Ziekenhuis.

Promotie

De heer Beck promoveerde in 2013 aan de Universiteit Leiden op het proefschrift getiteld: ‘Sexual abuse evaluation in urological practice’.

Publicaties

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Beck%20JJ

Aandachtsgebieden

Naast de algemene urologie heeft de heer Beck als aandachtsgebied de andrologie / seksuologie / infertiliteit en heeft voor dit aandachtsgebied de mannenkliniek opgestart. Verder heeft de heer Beck als aandachtsgebied in de chirurgische behandelingen de prothesiologie (penis-, testis- en sphincterprothesen) en de steenbehandelingen.

Bijzondere taken

De heer Beck participeert namens de maatschap in het St. Antonius Ziekenhuis in de werkgroep strategie, in de kernstaf, in de werkgroep flexibele scopen en in de werkgroep voor de ontwikkeling van het ZorgDomein. De heer Beck is lid van de KNMG, de NVU, de EAU, de Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuele Dysfuncties, De European Society for Sexual Medicine, De International Society for Sexual Medicine, en van de Dutch Pelvic Floor & Sexuality Research Group< Terug

dr. J.J.H. Beck
dr. J.J.H. Beck