dr. R.C.N. van den Bergh (Roderick)

Studie

De heer Van den Bergh studeerde geneeskunde aan de Universiteit Utrecht en deed zijn artsexamen eind 2006. Hij begon zijn loopbaan binnen de urologie als arts-onderzoeker aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam bij een grote studie naar de waarde van bevolkingsonderzoek naar prostaatkanker middels de PSA bloedtest (ERSPC; European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer).

Promotie

Hij promoveerde binnen de ERSPC studie op het onderwerp ‘active surveillance for low risk prostate cancer’. Hierin werd onderzocht of een afwachtend beleid (in plaats van operatie of bestraling) gerechtvaardigd is bij kleine beginnende prostaat tumoren.

Opleiding

Vervolgens werd de opleiding tot uroloog doorlopen in het Diakonessenhuis in Utrecht, het UMC in Utrecht en het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Hij deed twee klinische fellowships van een jaar; ten eerste in het Royal Melbourne Hospital in Australië, ten tweede in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam.

Aandachtsgebieden

Dr. Van den Bergh specialiseerde zich hierbij in prostaatkanker en de chirurgische behandeling hiervan middels robotoperaties. Het afwachtende beleid bij laag risico prostaatkanker blijft ook een van zijn specifieke interesse gebieden. Tevens verricht hij robotoperaties voor blaaskanker.

Urologen voor U

Sinds 1 november 2017 is de heer Van den Bergh werkzaam als uroloog binnen de maatschap Urologen voor U. Hij is werkzaam op de locatie Nieuwegein, Leidse Rijn en Woerden.

Bijzondere taken

Dr. Van den Bergh is lid van de Europese richtlijnen commissie prostaatcarcinoom van de EAU (European Association of Urology) en van de ‘EAU Young Academic Urologists’.

Publicaties

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=roderick+van+den+bergh< Terug

R.C.N. van den Bergh
R.C.N. van den Bergh