P.E.F. Stijns (Pascal)

Opleiding tot uroloog

De heer Stijns studeerde geneeskunde aan de Universiteit Maastricht, waarbij hij gedurende een half jaar stage liep aan de Stanford University in Californië (USA) en legde in 2003 het artsenexamen cum laude af. Hij specialiseerde zich tot uroloog in het Universitair Medisch Centrum Maastricht en het Catharina ziekenhuis te Eindhoven. Sedert 1 januari 2012 is hij geregistreerd als uroloog.

Loopbaan

Begin 2012 was de heer Stijns kortdurend werkzaam als uroloog in het Maxima Medisch Centrum te Eindhoven/Veldhoven en nadien ruim 1,5 jaar in het Catharina ziekenhuis. Sedert 1 februari 2014 is hij als uroloog toegetreden tot de maatschap Urologen voor U en is hij werkzaam in het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein/Utrecht/Woerden.

Publicaties

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pascal+stijns

Aandachtsgebieden naast algemene urologie

Naast de algemene urologie heeft de heer Stijns als aandachtsgebied de oncologische urologie, in het bijzonder de grote conventionele oncologische en reconstructieve urologische chirurgie. Daarnaast heeft de heer Stijns ruime ervaring met endo-urologische oncologie, waaronder ook brachytherapie bij prostaatcarcinoom.

Bijzondere taken

De heer Stijns houdt zich binnen de maatschap bezig met de kwaliteits- en complicatieregistratie en in het bijzonder met het opzetten van het Value Based Health Care project blaascarcinoom. Daarnaast is hij aanspreekpunt en ‘Physician Builder’ van het nieuwe EPD (Electronisch Patiënten-dossier) genaamd Epic.

Hij is lid van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU), de European Association of Urology (EAU) en de American Urology Association (AUA).

Hij is tevens Fellow of the European Board of Urology (FEBU).< Terug

P.E.F. Stijns
P.E.F. Stijns