K.C. van Dalen (Karin)

Opleiding

Mevrouw Van Dalen studeerde geneeskunde aan de universiteit van Groningen. In 1990 legde zij haar artsenexamen af. Zij specialiseerde zich tot uroloog in het Academisch Ziekenhuis Utrecht (opleider: Prof. dr. T.A. Boon), het Wilhelmina Kinderziekenhuis (opleider: T.P.V. M. de Jong) en het Jeroen Bosch Ziekenhuis  te ‘s Hertogenbosch (opleider: Dr. W. Hoekstra). Sinds 1998 is zij geregistreerd als uroloog.

Loopbaan

Mevrouw Van Dalen is vanaf 1998 werkzaam als uroloog in het Diakonessenhuis te Utrecht, Zeist en Doorn.  In 2009 werd met de urologen uit het St. Antonius Ziekenhuis de Urologen Vennootschap Centraal Nederland, ofwel Urologen voor U gevormd.
Mevrouw Van Dalen is vooral werkzaam in het Diakonessenhuis en sinds 2009 werkt zij ook regelmatig in het St. Antonius Ziekenhuis.

Publicaties

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22van%20Dalen%20KC%22%5BAuthor%5D

Aandachtsgebieden

Naast een ruime ervaring op het gebied van de algemene urologische chirurgie heeft mw. Van Dalen als aandachtsgebied de kinderurologie, de incontinentieurologie en de conventionele (oncologische) urologische chirurgie.

Bijzondere taken

Mevrouw Van Dalen is voorzitter van de commissie Kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Vereniging van de Urologie.
Zij participeert namens de maatschap in het Diakonessenhuis in de multidisciplinaire bekkenbespreking en de kinderurologiebespreking welke plaatsvindt in samenwerking met het WKZ.
Daarnaast maakt zij deel uit van een team met aandacht voor kinderincontinentie.< Terug

K.C. van Dalen
K.C. van Dalen