E.F.H. van der Linden (Ellen)

Opleiding

Mevrouw Van der Linden studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Leiden en legde in 1990 het artsenexamen af. Zij specialiseerde zich tot uroloog in het Academisch Ziekenhuis Leiden, tegenwoordig LUMC (opleider: Prof. Drs. J. Zwartendijk) en het Leyenburg Ziekenhuis, tegenwoordig HAGA Ziekenhuis te Den Haag (opleider: dr. P. Venema). Sinds mei 2001 is zij geregistreerd als uroloog.

Loopbaan

In mei 2001 is mevrouw Van der Linden begonnen als waarnemer in het Meander Ziekenhuis te Amersfoort gedurende acht maanden. Hierna is ze als chef de clinique gaan werken in het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein. Sinds 1 maart 2003 is mevrouw Van der Linden werkzaam als uroloog in het Mesos Medisch Centrum te Utrecht. In 2005 zijn de urologen van het Mesos Medisch Centrum gefuseerd met de urologen van het st. Antonius ziekenhuis. In 2009 vormde die maatschap samen met de maatschap uit het Diakonessenhuis de Urologen Vennootschap Centraal Nederland, ofwel Urologen voor U.
Mevrouw Van der Linden is vooral werkzaam in het St. Antonius Ziekenhuis en opereert ook in het Diakonessenhuis.

Publicaties

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22van%20der%20Linden%20EF%22%5BAuthor%5D

Aandachtsgebieden

Naast ruime ervaring met de algemene urologische chirurgie, heeft mevrouw Van der Linden bijzondere ervaring op het gebied van de urethra chirurgie. Verder heeft zij als aandachtsgebied de innovatieve en complexe steenchirurgie, de conventionele (oncologische) chirurgie en de functionele urologie.

Bijzondere taken

Mevrouw van der Linden is voorzitter van de maatschap Urologen voor U. Binnen het St. Antonius Ziekenhuis vervult zij ook een groot aantal taken voor de maatschap als locatievoorzitter. Ook is zij lange tijd lid geweest van het stafbestuur van de medische staf in het St. Antonius Ziekenhuis. Ze maakte onder andere deel uit van de stuurgroep EPD en het electieve zorgteam. Mevrouw van der Linden is auditor in het kader van het IFMS ( individueel functioneren medisch specialist).
Verder vervult mevrouw van der Linden een aantal taken voor de maatschap in het St. Antonius Ziekenhuis, te weten:
centrale scopendesinfectie; werkgroep Bekkenbodem nieuwe stijl en de werkgroep Assortimentsbeheer.< Terug

E.F.H. van der Linden
E.F.H. van der Linden