Dr. P.L.M. Vijverberg (Peter)

Opleiding tot uroloog

De heer Vijverberg studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en legde in 1982 het artsenexamen af. Hij specialiseerde zich tot uroloog in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam (opleiders: Dr. N.F. Dabhoiwala, Prof. dr. K.H. Kurth) en het OLVG te Amsterdam (opleider: J.J.M. Bekkers). Sinds 1990 is hij geregistreerd als uroloog.

Loopbaan

Sinds 1 januari 1990 is de heer Vijverberg werkzaam als uroloog binnen het St. Antonius Ziekenhuis. In 2005 fuseerde de maatschap met de urologen uit het Mesos Medisch Centrum en in 2009 vormde deze groep urologen samen met de urologen van het St. Antonius Ziekenhuis de Urologen Vennootschap Centraal Nederland, ofwel Urologen voor U..
De heer Vijverberg is vooral werkzaam in het St. Antonius Ziekenhuis.

Promotie

De heer Vijverberg promoveerde in 1992 aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift getiteld: ‘Transrectal Ultrasound for diagnosis and treatment  of localised Prostatic Carcinoma’. Promotores waren Prof. dr. K.H. Kurth en Prof. dr. D. Gonzalez Gonzalez.

Publicaties

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=vijverberg%20pl

Aandachtsgebieden

Naast veel ervaring met de algemene urologische chirurgie heeft de heer Vijverberg als aandachtsgebied de cryobehandeling bij recidief prostaatcarcinoom en de  innovatieve en complexe steenchirurgie.

Bijzondere taken

De heer Vijverberg participeert binnen de NVU in het Concilium Urologicum, binnen de Wetenschappelijke Commissie en de Commissie Kwaliteitsvisitatie.
De heer Vijverberg is de opleider van het St. Antonius Ziekenhuis (en binnen Urologen voor U) en participeert in die rol binnen de COC van het St. Antonius Ziekenhuis. Ook participeert hij binnen de wetenschappelijke commissie van Urologen voor U.
De heer Vijverberg is in het St. Antonius Ziekenhuis namens de maatschap urologie:

  • Lid van de oncologiecommissie en participeert in de klankbordgroep oncologisch centrum
  • Lid van de werkgroepen minimaal invasieve chirurgie
  • Lid van de OK-commissie
  • Lid van de farmacotherapeutische commissie
  • Contactpersoon verpleegafdelingen
  • Lid van de werkgroep Da Vinci

Daarnaast is de heer Vijverberg betrokken bij het Integraal Kankercentrum Midden Nederland, onderdeel Urologische Oncologie.< Terug

dr. P.L.M. Vijverberg
dr. P.L.M. Vijverberg