Dr. J.R. Spermon (Roan)

Opleiding tot uroloog

De heer Spermon studeerde geneeskunde aan de Universiteit te Utrecht en legde in 1998 het artsenexamen af. Hij specialiseerde zich tot uroloog in het Academisch Ziekenhuis Nijmegen, het St. Radboud (opleider: Prof. Dr. J.A. Witjes) en het Alysis Zorggroep Rijnstate  te Arnhem (opleider: dr. P. Weyerman). Sinds 2008 is hij geregistreerd als uroloog.

Loopbaan

Sinds 1 januari 2009 is de heer Spermon werkzaam als uroloog in het Diakonessenhuis te Utrecht. Ook is hij werkzaam in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein (RAPN: robot assisted partiële nefrectomie).

Promotie

De heer Spermon promoveerde in 2006 aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op het proefschrift getiteld: ‘Refinements in the management of testicular germ cell cancer’.

Internationale publicaties

(pubmed) zoekterm JR Spermon

Aandachtsgebieden

Naast de algemene urologische chirurgie heeft de heer Spermon bijzondere expertise op het gebied van innovatieve en complexe steenchirurgie en laparoscopische (oncologische) urologie.

Bijzondere taken

De heer Spermon is in het Diakonessenhuis voorzitter van de RvE Urologie. Daarnaast is hij lid van de oncologiecommissie en de werkgroep Minimaal invasieve chirurgie. Ook is hij betrokken bij het Integraal Kankercentrum Midden Nederland, onderdeel Urologische Oncologie.< Terug

dr. J.R. Spermon
dr. J.R. Spermon