Dr. H.H.E. van Melick (Harm)

Opleiding

De heer Van Melick studeerde geneeskunde aan de Universiteit te Utrecht en legde in 2000 het artsenexamen af. Hij specialiseerde zich tot uroloog in het UMCU (opleider: prof. dr. J.L.H.R.  Bosch) en in het st. Elisabeth ziekenhuis te Tilburg (opleider: dr. P.J.M. Kil). Sinds 2009 is de heer Van Melick geregistreerd als uroloog.
De heer Van Melick heeft het FEBU examen in 2009 met goed gevolg afgelegd.

Loopbaan

Sinds 1 maart 2009 is de heer Van Melick werkzaam als uroloog binnen de maatschap Urologen voor U. De heer Van Melick is vooral werkzaam op de locaties Overvecht en Nieuwegein van  het St. Antonius Ziekenhuis.

Promotie

De heer Van Melick promoveerde in 2003 aan de Universiteit van Utrecht op het proefschrift getiteld: ‘Evaluation of Minimally Invasive Surgical Techniques in Clinical BPH’.

Publicaties

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20Melick%20HH

Aandachtsgebieden

Naast de algemene urologische chirurgie heeft de heer Van Melick als aandachtsgebied de laparoscopische (oncologische) chirurgie, met name de laparoscopische cystectomie. Daarnaast heeft hij als aandachtsgebied de functionele urologie, met name de implantatie van de neuromodulator.

Bijzondere taken

De heer Van Melick participeert namens de NVU in de Commissie Externe Betrekkingen en in de Stichting Urologie 1973. Hij participeerde in het opstellen van de Zichtbare Zorg indicator BPH.
De heer Van Melick leidt de wetenschappelijke commissie van de maatschap en leidt daarmee de opzet van diverse onderzoeken waarin de maatschap participeert of gaat participeren (link naar ‘wetenschap’).
Ook participeert hij in het St. Antonius Ziekenhuis namens de maatschap in de volgende commissies/ werkgroepen:

  • Bekkenbodempoli nieuwe stijl
  • Neuromodulatie
  • Da Vinci
  • Klankbordgroep oncologisch centrum

Daarnaast is de heer Van Melick lid van:

  • tumorwerkgroep Midden Nederland
  • de stichting Werkgroep EndoUrologie Nederland
  • de orde van Medisch Specialisten
  • de NVU
  • de EAU
  • de EORTC< Terug

dr. H.H.E. van Melick
dr. H.H.E. van Melick