A.R. Meijer (Aswin)

Opleiding

De heer Meijer studeerde geneeskunde aan de Universiteit te Leiden en legde in 1991 het artsenexamen af. Hij specialiseerde zich tot uroloog in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam (opleider: prof. dr. K. Kurth). Sinds 2002 is hij geregistreerd als uroloog.

Loopbaan

Vanaf 1 januari 2001 is de heer Meijer werkzaam geweest als chef de clinique Urologie in het OLVG te Amsterdam. Sinds 1 januari 2002 is hij toegetreden tot de maatschap in het Medisch Medisch Centrum die in 2005 fuseerde met de maatschap uit het St. Antonius Ziekenhuis. In 2009 vormde deze maatschap samen met de urologen uit het Diakonessenhuis de Urologen Vennootschap Centraal Nederland, ofwel Urologen voor U.
De heer Meijer is werkzaam in het St. Antonius Ziekenhuis.

Aandachtsgebieden

Naast ruime ervaring met de algemene urologische behandelingen heeft de heer Meijer als aandachtsgebied de laparoscopische (oncologische) urologie en de innovatieve en complexe steenchirurgie.

Bijzondere taken

De heer Meijer vervult een aantal taken voor de maatschap urologie in het St. Antonius Ziekenhuis, te weten DOT; MIC commissie en de werkgroep ZorgDomein.< Terug

A.R. Meijer
A.R. Meijer