Samenwerking in onderzoek naar behandelresultaten bij spierinvasief blaaskanker

10 december 2018

 

In Nederland krijgen bijna 7.000 patiënten per jaar de diagnose blaaskanker. Een kwart daarvan heeft spierinvasief blaaskanker. Bij deze vorm is de tumor doorgegroeid in de spierlaag van de blaas en moeten patiënten ingrijpende behandelingen ondergaan, vaak met chemotherapie.

Inzicht in effectiviteit chemotherapie

Deze behandelingen bestaan al 30 jaar en de overlevingskans van patiënten is die jaren niet toegenomen. Reden voor arts onderzoeker Daan Reesink, arts-onderzoeker Urologie, om de effecten te onderzoeken van de behandeling van chemotherapie met als doel om tot een betere behandeling te komen.

Daan: “Wat we met dit grote onderzoek willen bereiken, is dat we goed zicht krijgen op hoe onze patiënten met spierinvasieve blaaskanker reageren op behandelingen. Daarbij zijn we vooral benieuwd naar de effectiviteit van chemotherapie. Eerdere onderzoeken op dit vlak zijn gericht op vitale patiënten, onder de 70 jaar, met een goede nierfunctie. 35% van onze patiënten valt  echter niet in die categorie en is ouder dan 70 jaar. Toch ondergaan sommigen van hen wel een behandeling met chemotherapie. Over de effectiviteit van de behandeling bij deze doelgroep is echter weinig bekend. Daarom zoomen we daar in dit onderzoek specifiek op in.”

Blaaskankerzorg verbeteren op basis van uitkomsten binnen Santeon

Daans onderzoek is onderdeel van een groter onderzoek binnen Santeon. De zeven Santeon-ziekenhuizen beschikken samen over een grote groep patiënten (ongeveer 200 patiënten per jaar) bij wie gekeken kan worden welke factoren bepalen of chemotherapie wel of niet werkt. Daarnaast leren de  ziekenhuizen van elkaar: hoe behandelen de andere ziekenhuizen, wat zijn de verschillen en geeft dat ook andere uitkomsten voor patiënten?

Nieuwe behandeltechnieken

Hoofddoel van het Santeon-onderzoek is om te komen tot een standaard uitkomsten set die in de toekomst bij elke patiënt met spierinvasief blaaskanker gemeten wordt. Hierbij is voor het eerst in al die jaren ook aandacht voor hoe de patiënt omgaat met zijn behandeling en wat voor invloed de behandeling heeft op zijn kwaliteit van leven. Daarnaast legt het onderzoek een basis voor nieuwe behandeltechnieken waarvan de resultaten direct kunnen worden vergeleken met de resultaten van de huidige behandeltechnieken. “Op deze manier hopen we in de toekomst patiënten met spierinvasief blaaskanker beter te kunnen gaan informeren en behandelen” aldus Daan Reesink.

Bundeling krachten leidt tot betere blaaskankerzorg

In dit onderzoek werken het St. Antonius Ziekenhuis en Roche samen om de ontwikkeling van nieuwe behandelmogelijkheden en therapieën voor de toekomst mogelijk te maken. Uiteindelijke doel is om te komen tot betere behandelresultaten voor de patiënt. Hiertoe tekenden beide partijen onlangs een contract.

Op de foto: o.a. uroloog Harm van Melick, arts-onderzoeker Daan Reesink en maatschapmanager Antoinette Brandwijk.

← Terug