Positief gevoel over ketenzorg prostaatkanker

19 oktober 2021

“De patiënt? Die merkt er niks van. Pas als het mis gaat, als hij te lang moet wachten, als zorgverleners niet goed op de hoogte zijn van zijn situatie, dan pas merkt de patiënt het. En dat willen we juist voorkomen.”

Roderick van den Bergh is als uroloog en specialist in de diagnose en behandeling van prostaatkanker nauw betrokken bij de vormgeving van de nieuwe zorgketen Prostaatkanker. “Vaak zie je dat ziekenhuizen of maatschappen proberen om één stukje van een keten te optimaliseren. Ons ziekenhuis heeft gelukkig voor een andere aanpak gekozen. Wij gaan in deze pilot uit van de totale organisatie rondom de aandoening. Wie zijn er allemaal bij betrokken, wat is hun rol en hoe zorgen we er nu voor dat de kwaliteit van die gehele keten optimaal is? Dat is de centrale vraag.”

Alle schakels

Bij die keten zijn veel mensen betrokken. “We bekijken het proces vanaf de eerste verwijzing tot en met de nazorg”, stelt de uroloog. “Door een goede afstemming te realiseren wordt de som veel meer dan de som der delen. Alle schakels dragen bij aan een optimale kwaliteitsbeleving van de patiënt.”

Bij het opnieuw inrichten van de zorgketen is gestart met laagdrempelige bijeenkomsten tussen de verschillende behandelaars en alle andere betrokkenen bij de zorg voor mannen met prostaatkanker. “Mensen die elkaar normaal gesproken niet tegenkomen op de werkvloer, kwamen met elkaar in contact. Van daaruit zijn nadere verbindingen gelegd met als doel om de schotten en de drempels tussen de diverse disciplines weg te nemen.”

Essentiële data

Door de schakels binnen de keten beter en vloeiender op elkaar aan te laten sluiten, ontstaan kortere wachttijden voor de patiënt. “Door de essentiële data goed vast te leggen en te monitoren, kunnen we ons werk en de ervaringen van de patiënt veel beter beoordelen. De informatie die we verzamelen zorgt voor een objectief beeld, op basis waarvan behandelopties besproken kunnen worden. Daardoor wordt de patiënt ook minder afhankelijk van ‘het gevoel’ van de behandelende arts, maar kan er meer op basis van data gestuurd worden. De risico’s voor de patiënt komen sneller in beeld, je ziet sneller en beter waar een patiënt precies staat. Ook dat aspect zorgt er weer voor dat je efficiënter en beter je werk kunt doen.”

Vragenlijsten

Patiënten zijn positief over de vernieuwde werkwijze. Dat blijkt ook uit de vragenlijsten die een vast onderdeel uitmaken van het systeem. “Mede door die goede monitoring en de beschikbaarheid van relevante data, kunnen wij een afwachtend beleid voeren ten aanzien van prostaatkanker. Door op periodieke controles goed te monitoren, kunnen we een actieve behandeling zoals een bestraling of operatie uitstellen of zelfs helemaal niet doen. Op deze manier hebben we steeds meer instrumentarium in handen dat ervoor zorgt dat de zorg nog beter en persoonlijker gemaakt wordt.”

Wetenschappelijk onderzoek

Met zijn collega’s is Roderick van den Bergh ondertussen ook bezig met wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe verbetermogelijkheden voor patiënten met prostaatkanker. Zo lopen er diverse studies naar beeldvorming, medicatie en een lokale aanpak van tumoren.

Patiëntervaring

Lees hier de ervaringen van Siem Scherpenzeel

← Terug