Uroflowmetrie

Uroflowmetrie is een onderzoek om de kracht en het patroon van uw urinestraal te registreren. Hiervoor moet u op de polikliniek urologie op een speciaal toilet plassen.
Op basis van het patroon van de urinestraal kan vaak bepaald worden waarom u plasklachten heeft.

Verloop onderzoek

Voor dit onderzoek moet u met een volle blaas op het spreekuur komen. U wordt verzocht om twee tot drie uur vóór het onderzoek veel te drinken en niet meer naar het toilet te gaan. Op de polikliniek zal de polikliniekassistente u naar het toilet met de speciale meetapparatuur brengen. Als u geen volle blaas heeft, kan het onderzoek niet doorgaan en moet eventueel een nieuwe afspraak gemaakt worden.

U wordt gevraagd op een voor u normale manier helemaal uit te plassen op het speciale toilet. De flowmeter is een instrument dat de kracht en het patroon van de urinestraal registreert. Verder worden de tijd, de snelheid en de hoeveelheid urine, die geplast wordt gemeten tijdens het plassen.
Als u klaar bent met plassen wordt met behulp van echoapparatuur (geluidsgolven die geen schadelijke gevolgen hebben voor u) gemeten hoeveel urine er nog achter is gebleven in uw blaas na het plassen.

Uitslag onderzoek

Na afloop van het onderzoek wordt de uitslag direct meegedeeld.

Nazorg

Dit onderzoek behoeft geen specifieke nazorg.