Wetenschap

Eén van de drie pijlers waarop de Urologen Vennootschap Centraal Nederland is georganiseerd, is de pijler Wetenschap. Vanuit deze pijler coördineren wij alle activiteiten die betrekkingen hebben op wetenschappelijk onderzoek, op innovatieve technieken, maar ook op kwaliteitsaspecten van zorg binnen onze vennootschap.

De wetenschappelijke commissie van de Urologen Vennootschap bestaat uit dr. H.H.E. van Melick, dr. R.J. Spermon en dr. P.L.M. Vijverberg.

Onderzoek

Om onze zorg op het hoogste niveau te houden, vinden wij het van groot belang om te participeren in (inter)nationale studies. Hierdoor kunt u als patiënt profiteren van de nieuwste ontwikkelingen die gaande zijn binnen de urologie. Daarnaast initiëren we eigen studies binnen onze vennootschap. Resultaten hiervan worden voorgedragen op bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU), gepresenteerd op andere congressen en zo mogelijk gepubliceerd.

Innovatie

Om voorop te lopen in de urologische zorg is het niet alleen nodig mee te werken aan studies, maar ook om alle innovaties binnen de urologische wereld in de gaten te houden en deze zo mogelijk binnen één van onze klinieken uit te voeren. Vaak gaat het om nieuwe operatietechnieken of nieuwe apparatuur waardoor operaties nauwkeuriger en veiliger uitgevoerd kunnen worden.

Lopende internationale studies

 1. MAGNOLIA studie: onderzoek naar de werking van vaccinatie bij patiënten met een blaastumor waarbij de blaas geheel is weggehaald (cystectomie).
 2. SURTIME studie: onderzoek bij patiënten met uitgezaaide nierkanker die een combinatie krijgen van medicatie en het verwijderen van de nier (nefrectomie).

 Lopende  nationale en locale studies

 1. Navigatie geassisteerde laparoscopische nierchirurgie.
 2. F18 choline PET scan bij patiënten met hoog-risico prostaatkanker.
 3. Vervolg van patiënten geopereerd aan nierkanker met tumoringroei in de grote bloedvaten of in het hart.
 4. Botdichtheidsmeting bij patiënten met prostaatkanker die hormonale therapie krijgen.
 5. Onderzoek naar het gebruik van urinemarkers bij oppervlakkig blaastumoren.
 6. Gebruik van urinestraalmeter in de huisartsenpraktijk.
 7. Onderzoek naar psychosociale begeleiding bij patiënten met prostaatkanker die hormonale therapie krijgen.
 8. Nieuwe diagnostiek (Raman spectroscopie) bij oppervlakkige blaastumoren (samenwerking met UMCU).
 9. Follow-up van patiënten na verwijdering van een niertumor (samenwerking met UMCU).
 10. Onderzoek naar ontstaan van uitzaaiingen na verwijdering van een niertumor.
 11. Gebruik van Thulium-laser bij patiënten met goedaardige prostaatvergroting.

 Recent afgesloten studies

 1. Effecten van bevriezing en verhitting van niertumoren in muizenmodel (samenwerking met UMCU).
 2. Resultaten van een nieuwe techniek (XperGuide) om nieren te biopteren.
 3. Onderzoek naar een nieuw voedingsprotocol na verwijdering van de blaas.
 4. REDUCE studie: onderzoek naar het effect van dutasteride op prostaatkanker.
 5. NePRO studie: onderzoek naar de effecten van de toevoeging van bisfosfanaat aan chemotherapie bij patiënten met  prostaatkanker.
 6. AVOCAT studie: onderzoek naar de werking van dutasteride en bicalutamide op patiënten met prostaatkanker.
 7. NAPRUTI studie: onderzoek naar behandeling van terugkerende urineweginfecties.
 8. PRIAS studie: onderzoek naar het actief vervolgen van patiënten met prostaatkanker.

Elk jaar worden er op basis van de resultaten presentaties en posters verzorgd op de lokaal georganiseerde refereeravonden, de nationale congressen van de Nederlandse Vereniging voor Urologie en de internationale congressen van de EAU en/of de AUA. Ook wordt regelmatig gepubliceerd.

We werken samen met diverse organisaties en afdelingen binnen de verschillende ziekenhuizen om onze wetenschappelijke activiteiten gestalte te geven. Wanneer u een mogelijkheid ziet voor samenwerking die kan bijdragen aan de ontwikkeling van de urologische zorg, verzoeken we u contact met ons op te nemen.