Medewerkers

De volgende medewerkers kunt u tegenkomen als u de polikliniek bezoekt of als u opgenomen bent in een van beide ziekenhuizen.

Chef de Clinique Urologie

Een chef de clinique is een uroloog die in (loon)dienst is van een maatschap en vaak ingepland wordt voor specifieke werkzaamheden. Bijvoorbeeld als vervanging voor één van de vaste urologen, om extra poli’s te draaien of operaties uit te voeren als een bepaalde wachtlijst te lang wordt. Robert Oomen is chef in zowel het St. Antonius Ziekenhuis als het Diakonessenhuis en het Rivierenland Ziekenhuis.

R. Oomen

   

Fellows nierchirurgie en prostaatkanker

Een Fellow is een arts die al gespecialiseerd is (in dit geval als uroloog) en die een extra (sub-)specialisatie doet. Brechtje Nellensteijn is per 1 oktober 2021 aangesteld als Fellow Nierchirurgie en verdiept zich specifiek in de chirurgische behandeling van maligne nieraandoeningen. Robert van Soest is werkzaam als Fellow Prostaatkanker. Beiden zijn zij werkzaam in het St. Antonius Ziekenhuis.​

B. Nellensteijn

R. van Soest

 

Artsen in opleiding

In het St. Antonius Ziekenhuis worden assistenten opgeleid om uroloog te worden. Er zijn op dit moment twee assistenten werkzaam die in opleiding zijn voor uroloog (AIOS) en zes assistenten die voorwerken om in aanmerking te komen voor de opleiding tot uroloog (ANIOS). Afhankelijk van het stadium van hun opleiding, houden zij (semi) zelfstandig spreekuur en voeren zij onder supervisie verrichtingen en behandelingen uit. Daarnaast verzorgen de assistenten onder supervisie de visite op de afdelingen. In het St. Antonius Ziekenhuis zijn werkzaam als AIOS Fieke Prins, Guus Disselhorst en Romy Lamers. Een klein stukje van de opleiding tot uroloog wordt ook verzorgd in het Diakonessenhuis, de AIOS kunt u daar ook tegenkomen.

F. Prins

G. Disselhorst

R. Lamers

In het St. Antonius Ziekenhuis zijn werkzaam als ANIOS: Hajar Chtatou, Adriaan Beunders, Manou Huijben, Stephanie van Tuyll en Inge Cox. Femke Peters werkt als ANIOS in het Diakonessenhuis.​

H. Chtatou

A. Beunders 

M. Huijben

 

S. van Tuyll

I. Cox

F. Peters

 
 
 
 
 

Verpleegkundig specialisten

Taakherschikking vindt ook volop plaats binnen de urologische zorgverlening. Sinds enkele jaren werken wij in dat kader met Verpleegkundig Specialisten: deskundige zorgprofessionals  met een specifieke opleiding die expert zijn op een klein stukje van het medische domein. Zij nemen in hun beroepsuitoefening een stukje van het voormalige werkgebied van de uroloog over.

In het St. Antonius Ziekenhuis werken als verpleegkundig specialist: Jeannette Verkerk en Gwenda Marree. In het Diakonessenhuis is Carolien van de Weerd aangesteld als verpleegkundig specialist. Jeannette richt zich op de zorg voor patiënten met andrologische klachten, Gwenda op patiënten met nierklachten. Carolien houdt zich vooral bezig met diagnostiek en nazorg bij prostaatkanker.

C. van de Weerd

J. Verkerk

G. Marree

 

Oncologieverpleegkundigen

De oncologieverpleegkundige urologie is gespecialiseerd in de zorg voor en begeleiding van patiënten met urologische kanker. Zij zal de patiënt en zijn naasten uitgebreid informeren over onderzoek, behandeling, nazorg en begeleiding tijdens het ziekteproces. Zij werkt nauw samen met andere hulpverleners zoals de urologen, de continentieverpleegkundige, de stomaverpleegkundige, de psycholoog en de seksuoloog.

In het St. Antonius Ziekenhuis werken Cynthia de Bie, Marga van den Brink, Gerlinda Noordam en Susanne van der Pligt als oncologieverpleegkundige op de poli Urologie. Nauwe samenwerking vindt plaats met de oncologieverpleegkundigen op de verpleegafdeling. Daar zijn momenteel veertien verpleegkundigen werkzaam in deze functie en worden er jaarlijks meerdere collega’s opgeleid.​

C. de Bie

M. v/d Brink

G. Noordam

S. van der Pligt

Nelleke de Bruijn, Simone Budel, Marianka Broekhuizen, Esmee de Haas, Vivienne van Schaik, Lotte Overdijkink, Lia Warmerdam, Hanne de Ruiter, Daphne Groeneveld, Floyd van Keulen, Tessa Nielen, Petra van Os, Irma van den Dikkenberg en Imke Renes.

Folder oncologieverpleegkundigen Urologie St. Antonius Ziekenhuis

Folder verpleegkundig spreekuur oncologie Urologie Diakonessenhuis

Continentieverpleegkundigen

De continentieverpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor en de begeleiding van mensen met incontinentie of retentie-problemen. Er wordt nauw samengewerkt met de uroloog en de gynaecoloog.

(In)continentie is een veelvoorkomend probleem dat een grote impact op het leven van iemand kan hebben. De continentieverpleegkundigen kunnen een persoonlijk advies geven en bieden een persoonlijk behandelplan met zorg van kwaliteit. Zij zijn deskundig op het gebied van (in-)continentie problemen, hiervoor is deze verpleegkundige speciaal opgeleid. Patiënten worden door de huisarts of een behandelend specialist doorverwezen naar een continentieverpleegkundige.

In het St. Antonius Ziekenhuis zijn Marjan Spelt en Marije van Haren werkzaam als continentieverpleegkundige. Daarnaast hebben zij een specialisatie gevolgd tot verpleegkundig consulent UCS. Dit betekent dat zij specialistische kennis hebben met betrekking tot de urologie-, continentie- en stomazorg en dat zij zich met name richten op hoogwaardige zorg, kwaliteitsverbetering en professionalisering.

M. Spelt

M. van Haren

   

In het Diakonessenhuis zijn Margaret Sanderse en Monique Vos werkzaam als continentieverpleegkundige.

M. Sanderse

  M. Vos

 

Urologieverpleegkundigen

Op de poliklinieken en in de klinieken werken verschillende verpleegkundigen die een urologische vervolgopleiding hebben gevolgd. Zij verrichten onderzoeken, assisteren bij de behandelingen op de poliklinieken en kunnen u waar nodig verdere uitleg geven over een onderzoek of een behandeling.

Op de verschillende poliklinieken werken ook nog veel anderen mensen die u aan de telefoon krijgt, die een afspraak voor u kunnen maken, die u informatie geven, die een onderzoek bij u uitvoeren, die de uroloog assisteren bij onderzoeken, die een ingreep voor u inplannen, die de uroloog assisteren tijdens de operatie, die voor u zorgen als u opgenomen ligt  en die er op verschillende manieren voor zorgen dat alle werkzaamheden die verricht moeten worden om uw klachten te kunnen behandelen ook gedaan worden.

Maatschapsmanagement en -ondersteuning

De ziekenhuiswereld wordt in toenemende mate een complexe organisatie waarbinnen organisatorische, bedrijfsmatige en financiële zaken een grote rol spelen. De urologen van Urologen voor U hebben voor die zaken een manager aangetrokken met bedrijfskundige ervaring die ondersteunend is aan de medische inhoud van de urologische zorg. De maatschapmanager is verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de urologische zorg binnen de politieke en ziekenhuisbrede kaders en het professionaliseren van de urologische zorg in de ziekenhuizen waarin wij werkzaam zijn.
Heleen Kropholler vervult de rol van maatschapmanager en is in die hoedanigheid werkzaam in beide ziekenhuizen.

H. Kropholler

De maatschap wordt verder ondersteund door enkele secretariaats- en stafmedewerkers: in het Diakonessenhuis zijn dat Hanneke Enkelaar en Marika Ruiter, in het St. Antonius Ziekenhuis zijn werkzaam Jacqueline Slingerland en Harriet Wijnmaalen.

H. Enkelaar

M. Ruiter

J. Slingerland

H. Wijnmaalen