Medewerkers

De volgende medewerkers kunt u tegenkomen als u de polikliniek bezoekt of als u opgenomen bent in een van beide ziekenhuizen.

Chef de Clinique Urologie

Een chef de clinique is een uroloog die in (loon)dienst is van een maatschap en vaak ingepland wordt voor specifieke werkzaamheden. Bijvoorbeeld als vervanging voor één van de vaste urologen, om extra poli’s te draaien of operaties uit te voeren als een bepaalde wachtlijst te lang wordt. Judith Evers is sinds januari 2019 werkzaam als chef de clinique is in het St. Antonius Ziekenhuis. In het Diakonessenhuis werkt Aida Beganovic in deze functie. Per 1 maart 2019 zal zij aantreden in de maatschap.

J. Evers

A. Beganovic

 

Artsen in opleiding

In het St. Antonius Ziekenhuis worden assistenten opgeleid om uroloog te worden. Er is op dit moment één assistent werkzaam die in opleiding is voor uroloog (AIOS) en zeven assistenten die voorwerken om in aanmerking te komen voor de opleiding tot uroloog (ANIOS). Afhankelijk van het stadium van hun opleiding, houden zij (semi) zelfstandig spreekuur en voeren zij onder supervisie verrichtingen en behandelingen uit. Daarnaast verzorgen de assistenten onder supervisie de visite op de afdelingen. In het St. Antonius Ziekenhuis is werkzaam als AIOS Olivier Wegelin. Een klein stukje van de opleiding tot uroloog wordt ook verzorgd in het Diakonessenhuis, de AIOS kunt u daar ook tegenkomen.

O. Wegelin

   

In het St. Antonius Ziekenhuis zijn werkzaam als ANIOS: Daan Reesink, Leonie Exterkate, Tim Lensen, Tessa Houtzager, Joey de Witt en Marjon Viester. Allert de Vries werkt als ANIOS in het Diakonessenhuis.

D. Reesink

D. Reesink

L. Exterkate

L. Exterkate

Lensen T

T. Lensen

T. Houtzager

 

M. Viester

A. de Vries

 
       

Verpleegkundig specialisten

Taakherschikking vindt ook volop plaats binnen de urologische zorgverlening. En sinds kort werken wij in dat kader met Verpleegkundig Specialisten: deskundige zorgprofessionals  met een specifieke opleiding die expert zijn op een klein stukje van het medische domein. Zij nemen in hun beroepsuitoefening een stukje van het voormalige werkgebied van de uroloog over.

In het St. Antonius Ziekenhuis werkt als verpleegkundig specialist: Jeannette Verkerk. Zij richt zich op de zorg voor patiënten met andrologische klachten. In het Diakonessenhuis is Carolien van de Weerd aangesteld als verpleegkundig specialist. Zij zal zich vooral bezig houden met diagnostiek en nazorg bij prostaatkanker.

Weerd, Carolien van de

C. van de Weerd

 

J. Verkerk

Oncologieverpleegkundigen

De oncologieverpleegkundige urologie is gespecialiseerd in de zorg voor en begeleiding van patiënten met urologische kanker. Zij zal de patiënt en zijn naasten uitgebreid informeren over onderzoek, behandeling, nazorg en begeleiding tijdens het ziekteproces. Zij werkt nauw samen met andere hulpverleners zoals de urologen, de continentieverpleegkundige, de stomaverpleegkundige, de psycholoog en de seksuoloog.

In het St. Antonius Ziekenhuis werken Marije van Leeuwen, Cynthia de Bie, Marga van den Brink en Carolien van den Boogert als oncologieverpleegkundige op de poli Urologie. Op de verpleegafdeling zijn ook twee oncologieverpleegkundigen werkzaam die nauw samenwerken met de oncologieverpleegkundigen op de poli.

M van Leeuwen

M. van Leeuwen

7-07_bie-de-c

C. de Bie

113648 Brink M vd

M. v/d Brink

112757 Boogert, C. van den

C. v/d Boogert

Folder oncologieverpleegkundigen Urologie St. Antonius Ziekenhuis

Folder verpleegkundig spreekuur oncologie Urologie Diakonessenhuis

Continentieverpleegkundigen

De continentieverpleegkundige heeft een spreekuur waar u met al uw vragen en problemen rond incontinentie terecht kunt. Niet alleen hulpmiddelen als verbanden en catheters, maar ook het omgaan met incontinentie, een overactieve blaas, het trainen van de blaas/bekkenbodemspieren en toiletgedrag kunnen aan bod komen. Daarnaast kunt u met de continentieverpleegkundige praten over emotionele belasting en hoe u daarmee om kunt gaan. Wanneer u opgenomen bent, kan de continentieverpleegkundige u ook helpen bij bovenstaande vragen.
In het St. Antonius Ziekenhuis zijn Marjan Spelt, Marije van Haren, Tamar Vleugel en Gerrie Heuff werkzaam als continentieverpleegkundige.

M. Spelt

M. van Haren

T. Vleugel

G. Heuff

In het Diakonessenhuis zijn Margaret Sanderse en Monique Vos werkzaam als continentieverpleegkundige.

M. Sanderse

  M. Vos

 

Urologieverpleegkundigen

Op de poliklinieken en in de klinieken werken verschillende verpleegkundigen die een urologische vervolgopleiding hebben gevolgd. Zij verrichten onderzoeken, assisteren bij de behandelingen op de poliklinieken en kunnen u waar nodig verdere uitleg geven over een onderzoek of een behandeling.

Op de verschillende poliklinieken werken ook nog veel anderen mensen die u aan de telefoon krijgt, die een afspraak voor u kunnen maken, die u informatie geven, die een onderzoek bij u uitvoeren, die de uroloog assisteren bij onderzoeken, die een ingreep voor u inplannen, die de uroloog assisteren tijdens de operatie, die voor u zorgen als u opgenomen ligt  en die er op verschillende manieren voor zorgen dat alle werkzaamheden die verricht moeten worden om uw klachten te kunnen behandelen ook gedaan worden.

Maatschapsmanagement en -ondersteuning

De ziekenhuiswereld wordt in toenemende mate een complexe organisatie waarbinnen organisatorische, bedrijfsmatige en financiële zaken een grote rol spelen. De Urologen van Urologen voor U hebben voor die zaken een manager aangetrokken met bedrijfskundige ervaring die ondersteunend is aan de medische inhoud van de urologische zorg. De maatschapmanager is verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de urologische zorg binnen de politieke en ziekenhuisbrede kaders en het professionaliseren van de urologische zorg in de ziekenhuizen waarin wij werkzaam zijn.
Antoinette Brandwijk vervult de rol van maatschapmanager en is in die hoedanigheid werkzaam in beide ziekenhuizen.

A. Brandwijk

De maatschap wordt verder ondersteund door enkele secretariaats- en stafmedewerkers: in het Diakonessenhuis zijn dat Hanneke Enkelaar en Marika Ruiter, in het St. Antonius Ziekenhuis is werkzaam Jacqueline Slingerland.

H. Enkelaar

M. Ruiter

J. Slingerland