Medewerkers

De volgende medewerkers kunt u tegenkomen als u  de polikliniek bezoekt of als u opgenomen bent in een van de drie ziekenhuizen.

Chef de Clinique Urologie

Een chef de clinique is een uroloog die in (loon)dienst is van een maatschap en vaak ingepland wordt voor specifieke werkzaamheden. Bijvoorbeeld als vervanging voor één van de vaste urologen, om extra poli’s te draaien of operaties uit te voeren als een bepaalde wachtlijst te lang wordt.
Sinds 2017 is Arjen Kums als chef de clinique voor ons werkzaam. U kunt Arjen tegenkomen in het Diakonessenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis.

114361 Kums ACM

Artsen in opleiding

In het St. Antonius ziekenhuis worden assistent opgeleid om uroloog te worden. Er zijn op dit moment twee assistenten werkzaam die in opleiding zijn voor uroloog (AIOS) en zeven assistenten die voorwerken om in aanmerking te komen voor de opleiding tot uroloog (ANIOS). Afhankelijk van het stadium van hun opleiding, houden zij (semi) zelfstandig spreekuur en voeren zij onder supervisie verrichtingen en behandelingen uit. Daarnaast verzorgen de assistenten onder supervisie de visite op de afdelingen. In het St. Antonius Ziekenhuis zijn werkzaam als AIOS Sanne Jansen en Marique Sorel. Een klein stukje van de opleiding tot uroloog wordt ook verzorgd in het Diakonessenhuis, de AIOS kunt u daar ook tegenkomen.

104619 Jansen SL M.R. Sorel

In het St. Antonius Ziekenhuis zijn werkzaam als ANIOS Nicoline Kil, Babette Diemel, Ilona Schets, Daan Reesink, Ludwike van Kalmthout en Leonie Exterkate.

 NMP Kil  I Schets  B Diemel
 114109 Reesink, D.J.  106280 Kalmthout LWM v  113980 Exterkate L
112526 Prins FM

 

In het Diakonessenhuis is Tirza Blom werkzaam als ANIOS.

Blom

 

In het Zuwe Hofpoort zekenhuis is Tim Lensen werkzaam als ANIOS.

 

Oncologieverpleegkundigen

De oncologieverpleegkundige urologie is gespecialiseerd in de zorg voor en begeleiding van patiënten met urologische kanker. Zij zal de patiënt en zijn naasten uitgebreid informeren over onderzoek, behandeling, nazorg en begeleiding tijdens het ziekteproces. Zij werkt nauw samen met andere hulpverleners zoals de urologen, de continentieverpleegkundige, de stomaverpleegkundige, de psycholoog en de seksuoloog.

In het St. Antonius Ziekenhuis werken Marije van Leeuwen, Cynthia de Bie en Nicole de Boer als oncologieverpleegkundige op de poli Urologie. Op de verpleegafdeling zijn ook twee oncologieverpleegkundigen werkzaam die nauw samenwerken met de oncologieverpleegkundigen op de poli.

M van Leeuwen 7-07_bie-de-c N.C.M.de Boer

In het Diakonessenhuis is Margriet Groenhuijzen werkzaam als oncologieverpleegkundige.

7-08_m-groenhuizen-vd-brink

Folder oncologieverpleegkundigen Urologie St. Antonius Ziekenhuis

Folder verpleegkundig spreekuur oncologie Urologie Diakonessenhuis

Continentieverpleegkundigen

De continentieverpleegkundige heeft een spreekuur waar u met al uw vragen en problemen rond incontinentie terecht kunt. Niet alleen hulpmiddelen als verbanden en catheters, maar ook het omgaan met incontinentie, een overactieve blaas, het trainen van de blaas/bekkenbodemspieren en toiletgedrag kunnen aan bod komen. Daarnaast kunt u met de continentieverpleegkundige praten over emotionele belasting en hoe u daarmee om kunt gaan. Wanneer u opgenomen bent, kan de continentieverpleegkundige u ook helpen bij bovenstaande vragen.
In het st. Antonius ziekenhuis zijn Marjan Spelt en Marije van Haren-van der Vinne werkzaam als continentieverpleegkundige.

   M van Haren- van der Vinne

In het Diakonessenhuis is Margaret Sanderse werkzaam als continentieverpleegkundige.

In het Zuwe Hofpoort ziekenhuis zijn Ellie Oskam en Gerrie Heuff werkzaam als continentieverpleegkundige.

Urologieverpleegkundigen

Op de poliklinieken en in de klinieken werken verschillende verpleegkundigen die een urologische vervolgopleiding hebben gevolgd. Zij verrichten onderzoeken, assisteren bij de behandelingen op de poliklinieken en kunnen u waar nodig verdere uitleg geven over een onderzoek of een behandeling.

Overige medewerkers

Op de verschillende poliklinieken werken ook nog veel anderen mensen die u aan de telefoon krijgt, die een afspraak voor u kunnen maken, die u informatie geven, die een onderzoek bij u uitvoeren, die de uroloog assisteren bij onderzoeken, die een ingreep voor u inplannen, die de uroloog assisteren tijdens de operatie, die voor u zorgen als u opgenomen ligt  en die er op verschillende manieren voor zorgen dat alle werkzaamheden die verricht moeten worden om uw klachten te kunnen behandelen ook gedaan worden.

Secretaressen

De secretaressen verzorgen veelal de correspondentie die naar aanleiding van uw bezoek of uw behandeling naar uw huisarts wordt gestuurd. Mocht u onderdelen uit uw dossier nodig hebben, dan kunt u terecht bij het secretariaat. Veel van de ‘regelzaken’ die achter de schermen moeten gebeuren komen voor rekening van de dames van de secretariaten.

In het Diakonessenhuis wordt het secretariaat Urologie gevormd door Hanneke Enkelaar en door Marika Ruiter. In het Zuwe Hofpoort ziekenhuis door Yvonne van Capel en Annemiek Danen. In het St. Antonius Ziekenhuis wordt het secretariaat door verschillende mensen bemand.

   

 

   

 

Maatschapmanager

De ziekenhuiswereld wordt in toenemende mate een complexe organisatie waarbinnen organisatorische, bedrijfsmatige en financiële zaken een grote rol spelen. De Urologen van Urologen voor U hebben voor die zaken een manager aangetrokken met bedrijfskundige ervaring die ondersteunend is aan de medische inhoud van de urologische zorg. De maatschapmanager is verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de urologische zorg binnen de politieke en ziekenhuisbrede kaders en het professionaliseren van de urologische zorg in de ziekenhuizen waarin wij werkzaam zijn.
Antoinette Brandwijk vervult de rol van maatschapmanager en is in die hoedanigheid werkzaam in alle drie de ziekenhuizen.

 

Stafmedewerker

Om de urologen en de maatschapmanager te ondersteunen bij het realiseren van de ambitieuze plannen van de maatschap is een stafmedewerker aangetrokken. Annelle Laan is de stafmedewerker van de maatschap Urologen voor U en is werkzaam in alle drie de ziekenhuizen.

A Laan