Medewerkers

De volgende medewerkers kunt u tegenkomen als u de polikliniek bezoekt of als u opgenomen bent in een van beide ziekenhuizen.

Chef de Clinique Urologie

Een chef de clinique is een uroloog die in (loon)dienst is van een maatschap en vaak ingepland wordt voor specifieke werkzaamheden. Bijvoorbeeld als vervanging voor één van de vaste urologen, om extra poli’s te draaien of operaties uit te voeren als een bepaalde wachtlijst te lang wordt. Josje van Andel is per 1 juni 2019 werkzaam als chef de clinique in het Diakonessenhuis.​

J. van Andel

   

Artsen in opleiding

In het St. Antonius Ziekenhuis worden assistenten opgeleid om uroloog te worden. Er is op dit moment één assistent werkzaam die in opleiding is voor uroloog (AIOS) en zeven assistenten die voorwerken om in aanmerking te komen voor de opleiding tot uroloog (ANIOS). Afhankelijk van het stadium van hun opleiding, houden zij (semi) zelfstandig spreekuur en voeren zij onder supervisie verrichtingen en behandelingen uit. Daarnaast verzorgen de assistenten onder supervisie de visite op de afdelingen. In het St. Antonius Ziekenhuis zijn werkzaam als AIOS Olivier Wegelin en Pepijn Polm. Een klein stukje van de opleiding tot uroloog wordt ook verzorgd in het Diakonessenhuis, de AIOS kunt u daar ook tegenkomen.

O. Wegelin

P. Polm

 

In het St. Antonius Ziekenhuis zijn werkzaam als ANIOS: Daan Reesink, Vivian Jongerius, Lieke van Bonzel en Veerle van den Berg. Robin van Tol werkt als ANIOS in het Diakonessenhuis. Joey de Witt werkt in beide ziekenhuizen.

D. Reesink

V. Jongerius

L. van Bonzel

 

V. v/d Berg

J. de Witt

R. van Tol

 

Verpleegkundig specialisten

Taakherschikking vindt ook volop plaats binnen de urologische zorgverlening. En sinds kort werken wij in dat kader met Verpleegkundig Specialisten: deskundige zorgprofessionals  met een specifieke opleiding die expert zijn op een klein stukje van het medische domein. Zij nemen in hun beroepsuitoefening een stukje van het voormalige werkgebied van de uroloog over.

In het St. Antonius Ziekenhuis werken als verpleegkundig specialist: Jeannette Verkerk, Wilbert Ackema en Evelien van Burgsteden. In het Diakonessenhuis is Carolien van de Weerd aangesteld als verpleegkundig specialist. Jeannette richt zich op de zorg voor patiënten met andrologische klachten, Evelien op patiënten met blaasklachten en Carolien en Wilbert houden zich vooral bezig met diagnostiek en nazorg bij prostaatkanker.

C. van de Weerd

J. Verkerk

W. Ackema

E. van Burgsteden

Oncologieverpleegkundigen

De oncologieverpleegkundige urologie is gespecialiseerd in de zorg voor en begeleiding van patiënten met urologische kanker. Zij zal de patiënt en zijn naasten uitgebreid informeren over onderzoek, behandeling, nazorg en begeleiding tijdens het ziekteproces. Zij werkt nauw samen met andere hulpverleners zoals de urologen, de continentieverpleegkundige, de stomaverpleegkundige, de psycholoog en de seksuoloog.

In het St. Antonius Ziekenhuis werken Cynthia de Bie, Marije Hartemink-van Leeuwen, Marga van den Brink en Anastasia Kolkena als oncologieverpleegkundige op de poli Urologie. Op de verpleegafdeling zijn ook twee oncologieverpleegkundigen werkzaam die nauw samenwerken met de oncologieverpleegkundigen op de poli.

C. de Bie

M. van Leeuwen

113648 Brink M vd

M. v/d Brink

A. Kolkena

Folder oncologieverpleegkundigen Urologie St. Antonius Ziekenhuis

Folder verpleegkundig spreekuur oncologie Urologie Diakonessenhuis

Continentieverpleegkundigen

De continentieverpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg voor en de begeleiding van mensen met incontinentie of retentie-problemen. Er wordt nauw samengewerkt met de uroloog en de gynaecoloog.

(In) continentie is een veelvoorkomend probleem dat een grote impact op het leven van iemand kan hebben. De continentieverpleegkundigen kunnen een persoonlijk advies geven en bieden een persoonlijk behandelplan met zorg van kwaliteit. Zij zijn deskundig op het gebied van (in-)continentie problemen, hiervoor is deze verpleegkundige speciaal opgeleid. Patiënten worden door de huisarts of een behandelend specialist doorverwezen naar een continentieverpleegkundige.

In het St. Antonius Ziekenhuis zijn Marjan Spelt, Marije van Haren, Gerrie Heuff en Tamar Vleugel werkzaam als continentieverpleegkundige.
Daarnaast hebben Marjan Spelt en Marije van Haren een specialisatie gevolgd tot verpleegkundig consulent UCS. Dit betekent dat zij specialistische kennis hebben met betrekking tot de urologie-, continentie- en stomazorg en dat zij zich met name richten op hoogwaardige zorg, kwaliteitsverbetering en professionalisering.

M. Spelt

M. van Haren

G. Heuff

T. Vleugel

In het Diakonessenhuis zijn Margaret Sanderse en Monique Vos werkzaam als continentieverpleegkundige.

M. Sanderse

  M. Vos

 

Urologieverpleegkundigen

Op de poliklinieken en in de klinieken werken verschillende verpleegkundigen die een urologische vervolgopleiding hebben gevolgd. Zij verrichten onderzoeken, assisteren bij de behandelingen op de poliklinieken en kunnen u waar nodig verdere uitleg geven over een onderzoek of een behandeling.

Op de verschillende poliklinieken werken ook nog veel anderen mensen die u aan de telefoon krijgt, die een afspraak voor u kunnen maken, die u informatie geven, die een onderzoek bij u uitvoeren, die de uroloog assisteren bij onderzoeken, die een ingreep voor u inplannen, die de uroloog assisteren tijdens de operatie, die voor u zorgen als u opgenomen ligt  en die er op verschillende manieren voor zorgen dat alle werkzaamheden die verricht moeten worden om uw klachten te kunnen behandelen ook gedaan worden.

Maatschapsmanagement en -ondersteuning

De ziekenhuiswereld wordt in toenemende mate een complexe organisatie waarbinnen organisatorische, bedrijfsmatige en financiële zaken een grote rol spelen. De Urologen van Urologen voor U hebben voor die zaken een manager aangetrokken met bedrijfskundige ervaring die ondersteunend is aan de medische inhoud van de urologische zorg. De maatschapmanager is verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van de urologische zorg binnen de politieke en ziekenhuisbrede kaders en het professionaliseren van de urologische zorg in de ziekenhuizen waarin wij werkzaam zijn.
Heleen Kropholler vervult vanaf 1 oktober de rol van maatschapmanager en zal in die hoedanigheid werkzaam zijn in beide ziekenhuizen.

De maatschap wordt verder ondersteund door enkele secretariaats- en stafmedewerkers: in het Diakonessenhuis zijn dat Hanneke Enkelaar en Marika Ruiter, in het St. Antonius Ziekenhuis zijn werkzaam Jacqueline Slingerland en Harriet Wijnmaalen.

H. Enkelaar

M. Ruiter

J. Slingerland

H. Wijnmaalen