Kick-off zorgketen prostaatkanker in St. Antonius Ziekenhuis

Openingsmoment tijdens kick-off zorgketen prostaatkanker
 
Als openingsmoment knipte het Dagelijks Bestuur geen lint door, maar verbond deze juist met elkaar, als symbool voor verbinding in de keten.

Op donderdag 20 februari vond de kick-off van de Zorgketen Prostaatkanker plaats in het auditorium in Nieuwegein. Doel van de bijeenkomst was om zoveel mogelijk medewerkers die betrokken zijn bij de prostaatkankerzorg op een informele manier kennis te laten maken met het experiment van de zorgketen én met elkaar.

Ook was er ruimte om samen na te denken over verbeterideeën voor de keten. Tijdens het eten kregen de aanwezigen tevens een sneak preview van de film over prostaatkankerzorg in het St. Antonius Ziekenhuis, die speciaal voor de keten gemaakt is.

De kick off werd bijgewoond door zo’n 80 collega’s van diverse afdelingen, zoals de poli en kliniek Urologie, OK-IC, Kankercentrum, Dagbehandeling, Fysiotherapie, Continentiezorg en Pathologie. Ook waren de Prostaatkankerstichting en enkele huisartsen aanwezig.

Opening

De opening van de bijeenkomst werd verzorgd door het Dagelijks Bestuur, bestaande uit Roderick van den Bergh (medisch leider), Marit de Bie (hoofd) en Esmee de Haas (verpleegkundig leider).  Daarna was het woord aan Willem van de Pol van de Prostaatkankerstichting. Hij vertelde over de rol die de Stichting kan spelen voor patiënten met prostaatkanker.

Lint verbinden in plaats van doorknippen

Na de opening werd aan alle aanwezigen gevraagd om op volgorde van de zorgketen te gaan staan. De diverse afdelingen uit de keten werden vervolgens door een blauw (prostaatkanker)lint aan elkaar door te geven met elkaar verbonden. Het Dagelijks Bestuur knoopte vervolgens letterlijk de eindjes aan elkaar, als symbool voor verbinding in de keten.

Film over prostaatkankerzorg

Tijdens het eten kregen alle aanwezigen een sneak preview van de film over prostaatkankerzorg in het St. Antonius Ziekenhuis. In deze film wordt uitgelegd welke stappen je als patiënt doorloopt bij (verdenking van) prostaatkanker. Veel van de zorgverleners die in de film te zien zijn, waren ook in de zaal aanwezig.

Verbeterideeën

Na het eten werd er in afdelingsoverstijgende groepjes verder kennis met elkaar gemaakt en werden er verbeterideeën voor de zorgketen bedacht. Aan het eind van de avond hing de muur al vol met ideeën, waarmee de prostaatkankerzorg verder kan worden verbeterd. Deze ideeën worden waar mogelijk direct opgepakt of er wordt eerst verder afgestemd binnen de keten.

Positieve energie

Het Dagelijks Bestuur kijkt terug op een zeer geslaagde avond. “Wat een positieve energie!”, aldus Roderick van den Bergh.  “Met deze kick off hebben we een mooie, officiële start gemaakt van de zorgketen. We zagen dat mensen van verschillende afdelingen met elkaar in gesprek gingen en gezamenlijk tot goede verbeterideeën kwamen. We hopen dat zij elkaar ook na deze bijeenkomst op blijven zoeken, om zo de zorg steeds verder te verbeteren.”

← Terug