Disclaimer

De website www.urologenvooru wil patiënten, verwijzers en overige geïnteresseerden informatie bieden.

Ondanks de permanente zorg en aandacht voor de actualisering en de juistheid van de gegevens kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. Aan de informatie die is opgeslagen in www.urologenvooru kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Urologen voor U is niet aansprakelijk voor elke vorm van directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, ontstaan door het gebruik van of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van www.urologenvooru.

Niets uit deze website mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, CD-ROM of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Urologen voor U.

< Terug