UPJ Stenose

UPJ Stenose staat voor pyelo-ureterale obstructie. Het nierbekken is het bovenste, trechtervormige deel van de urineleider waar deze ontspringt uit de nier en staat ook bekend als pyelum. Bij een pyelo-ureterale obstructie kan de urine niet vrij van het nierbekken naar de urineleider stromen. Een pyelo-ureterale obstructie wordt ook wel subpelviene stenose of UPJ stenose genoemd. Het is één van de oorzaken van een langdurige nierbekkenontsteking.

Oorzaken

De urineleider kan een aangeboren knik of afwijkende ligging hebben (op een verkeerde manier het nierbekken verlaten). Ook kan door een externe oorzaak de urineleider dichtgedrukt worden.

Verschijnselen

Doordat de urine bij een dergelijke obstructie niet goed kan wegstromen, raakt de nier geleidelijk steeds meer blootgesteld aan een verhoogde druk. Ook raakt hij vergroot door uitzetting. Dit leidt op den duur tot achteruitgang van de nierfunctie. Een pyelo-ureterale obstructie komt vaker voor bij kinderen dan bij (jong)volwassenen. Als gevolg van de obstructie kan de algehele conditie en gezondheidstoestand van het kind verslechteren: het gaat slecht eten en zal een groeiachterstand krijgen. In geval van een infectie van de urinewegen kan plassen pijnlijk zijn. Grotere kinderen en volwassen kunnen met tussenpozen last hebben van pijn boven in de buik of in de zij, met name als ze veel gedronken hebben.

Onderzoek

Beeldvormend onderzoek, zoals echografie en computertomografie (CT) helpen een eventuele vergroting van de nier door ophoping van urine als gevolg van een belemmerde afvoer aan het licht te brengen. De diagnose wordt bevestigd aan de hand van ander beeldvormend onderzoek zoals excretie-urografie (nucleaironderzoek met contrastvloeistof).

Behandeling

Pyelumplastiek: hierbij wordt een deel van het nierbekken met het vernauwde deel van de urineleider verwijderd. Er wordt een nieuwe aansluiting tussen nierbekken en urineleider gemaakt. Dit kan via een open operatie of via een kijkoperatie. Tijdens de ingreep wordt een dun plastic slangetje (JJ-catheter) in de urineleider gebracht om de nieuwe aansluiting tussen urineleider en nierbekken te beschermen en de afvloed van urine te garanderen. Dit slangetje blijft vier tot zes weken in de urineleider en wordt poliklinisch door een kijkonderzoek van de blaas (cystoscopie) verwijderd.

Waar kunt u terecht voor uw behandeling

U kunt met uw klachten een afspraak maken op de polikliniek in beide ziekenhuizen.
In beide ziekenhuizen zijn de benodigde faciliteiten voor deze behandeling aanwezig.

Meer informatie

www.urolog.nl/urolog/php/patients.php?doc=nier&lng=nl

Pyelo-ureterale obstructie