Peyronie

Bij de ziekte van Peyronie trekt de penis bij het stijf worden krom. De normale lichte kromming omhoog die men meestal ziet valt hier niet onder. Soms kan deze kromming ook pijnlijk zijn en meestal is er ook bij een penis niet in erectie een verharde bindweefselstreng te voelen. Deze verharding wordt fibrose genoemd. Dit kan soms zo ernstige vormen aannemen dat geslachtsgemeenschap onmogelijk wordt. De ziekte komt weinig voor (bij enige mannen per duizend).

Oorzaken

De oorzaak is vorming van een streng bindweefsel in een zwellichaam, waardoor de penis op die plek niet in gelijke mate mee kan rekken als in het andere zwellichaam. Dit bindweefsel ontstaat spontaan. De oorzaak hiervan is niet bekend.
De ziekte is mogelijk verwant aan de ziekte van Dupuytren waarbij soortgelijke bindweefselstrengen in de handpalm ontstaan en de ziekte van Lederhosen, waarbij bindweefselstrengen onder de voetzolen ontstaan.

Behandeling

Over het algemeen is de niet-chirurgische behandeling onbevredigend. Een overzichtsartikel in het gezaghebbende tijdschrift British Journal of Urology in 2004 meldt dat medicamenteuze behandeling nutteloos is en dat alleen chirurgie in aanmerking komt. In Nederland is het beleid meestal af te wachten en pas operatief in te grijpen als gemeenschap onmogelijk wordt en/of er bij een erectie pijnklachten ontstaan.

Chirurgische behandeling

Bij een chirurgische ingreep wordt de penis (als de patiënt onder narcose is of na een ruggeprik) kunstmatig in erectie gebracht, waarna de uroloog een speciale hechting plaatst in het niet aangedane zwellichaam, juist tegenover de verharding, waardoor de penis ‘rechtgetrokken’ wordt. Na de operatie is de penis altijd korter in erectie. Deze ingreep wordt een Gemodificeerde Nesbit-procedure (of Essed-Schroder) genoemd.

Nesbit chirurgie in het midden van Nederland

De meeste urologen in Nederland verrichten deze operatie slechts 1 à 2 keer per jaar. Urologen voor U heeft ervoor gekozen om zeldzamere ingrepen te bundelen, zodat de patiënten altijd een ervaren arts krijgen die gespecialiseerd is in de betreffende ingreep. Urologen voor U biedt deze ingreep aan in locatie Woerden. Uroloog Jack Beck heeft zich bekwaamd in deze ingreep en voert de ingreep inmiddels meer dan 10x per jaar uit en de verwachting is dat het aantal blijft toenemen omdat steeds meer patiënten bereid zijn verder te reizen voor een operatie die in eigen omgeving niet vaak wordt verricht.

Waar kunt u terecht voor uw behandeling

U kunt met uw klachten een afspraak maken op de polikliniek in beide ziekenhuizen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u via onderstaande links:

https://www.antoniusziekenhuis.nl/kromstand-penis-ziekte-van-peyronie

https://www.antoniusziekenhuis.nl/kromstand-penis-operatie 

https://www.antoniusziekenhuis.nl/injectietherapie-bij-peyronie-xiapex

https://www.antoniusziekenhuis.nl/duplexonderzoek-van-penis